Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng khóa Milre Mi 5200S

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA MILRE MI 5200S

 

Khóa cử thẻ từ mã số Milre Mi 5200S

1 . Đổi mật mã chủ – MK ( dùng cài đặt và mở khóa):

  • Ấn nút (REG) -> nhâp mật mã mới ( từ 6-10 ký tự số) -> kết thúc bấm (*).

2 . Cài mã số thành viên ( dùng mở khóa):

read more

Hướng dẫn cài đặt khóa vân tay Milre 6800F và Hafele EL 9000

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA MILRE MI 6800F  VÀ HAFELE EL 9000

Khóa vân tay Milre Mi 6800F Black

A. Chế độ thông thường

1 . Đổi mật mã chủ – MK ( dùng cài đặt và mở khóa):

  • Ấn nút (10key) -> nhâp mật mã mới ( từ 6-10 ký tự số) -> kết thúc bấm (*).

2 . Cài mã số thành viên ( dùng mở khóa):

read more

goi hotline 0975829280
0975829280 0975829280