Hướng dẫn cài đặt khóa vân tay Milre 6800F và Hafele EL 9000

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA MILRE MI 6800F  VÀ HAFELE EL 9000

[caption id="attachment_1158" align="aligncenter" width="300"] Hướng dẫn cài đặt khóa vân tay Milre 6800F và Hafele EL 9000 Khóa vân tay Milre Mi 6800F Black[/caption]

A. Chế độ thông thường

1 . Đổi mật mã chủ - MK ( dùng cài đặt và mở khóa):

 • Ấn nút (10key) -> nhâp mật mã mới ( từ 6-10 ký tự số) -> kết thúc bấm (*).

2 . Cài mã số thành viên ( dùng mở khóa):

Đăng ký mã số thành viên

 • Ấn (10Key) -> Nhập MK -> (*) -> Nhập MK (Thành viên 1) -> (*) -> Nhập MK (Thành viên 2) -> (*) …..-> Nhập MK (thành viên 10) -> (*)

Lưu ý: Khóa vân tay Milre Mi 6800F MK thành viên chỉ có chức năng mở khóa, dài từ 6 – 12 ký tự. Khóa đăng ký tối đa 10 mã số thành viên. Khi thay đổi MK (chủ) mã thành viên tự động xóa hết.

3 . Đăng ký vân tay: ( khóa đăng ký tối đa 100 vân tay)

Đăng ký vân tay

 • (10 Key) -> quét vân tay 3 lần -> Kết thúc bấm (*).

Xóa vân tay

 • (10 Key) -> (#) -> Nhập MK (chủ) -> (#) -> 6 -> (#).

Lưu ý khi đăng ký vân tay: Mỗi lần quét vân tay thành công sẽ được ghi nhận bằng âm thanh và có số nhấp nháy phía dưới thể hiện số lần đã quét thành công.

4 . Đăng ký thẻ từ : ( khóa đăng ký tối đa 50 thẻ từ)

Đăng ký thẻ từ

 • (10 Key) -> Đưa lần lượt thẻ từ vào đầu đọc -> Kết thúc bấm (*).

Xóa thẻ từ

 • (10 Key) -> (#) -> Nhập MK (chủ) -> (#) -> 5 -> (#).

Lưu ý : Khóa điện tử milre Mi 6800Fchỉ nhận lần cài đặt thẻ cuối cùng. Nên khi muốn đăng ký 10 thẻ thì ta phải đưa 10 thẻ vào đăng ký cùng một lúc.

5 . Cài đặt chế độ tự động khóa và không tự động khóa

Ấn (#) -> Nhập MK (chủ) -> (#)  -> (5) Bật chế độ tự động
 -> (6) Hủy chế độ tự động

Lưu ý:

-  Chế độ tự động khóa: khi đóng cửa vào sau 3s khóa sẽ tự động khóa.

-  Chế độ không tự động khóa: khi đóng cửa vào khóa sẽ không khóa. Lúc này muốn khóa thì trong nhà ấn nút Locking, ở ngoài ấn phím (0) khóa sẽ khóa.

6 . Cài đặt âm lượng

Ấn (#) -> Nhập MK (chủ) -> (#) -> (2) Giảm âm lượng
-> (3) Tăng âm lượng

Lưu ý:

 • Chìa khóa cơ nên được để ngoài nhà ( gửi người thân, cốp xe...) phòng trường hợp khẩn cấp hết pin hoặc trục trặc điện tử.
 • Không thay pin Con Thỏ, nên dùng các dòng pin Alkaline như Energizer, Panasonic, Duracell... loại AA 1.5V

B . Chế độ nâng cao

Chuyển chế độ thường sang chế độ an ninh cao

- Ấn và giữ nút ( RC) 10 giây ->  nhập mật khẩu (mật khẩu chế độ thường) ->  (#) nhập mật khẩu mới chế độ an ninh cao ( 6-12 ký tự) -> (#) -> xách nhận lại mật khẩu ->  (#).

Chuyển về chế độ thường :

- Ấn và giữ nút ( 10Key) 10 giây -> nhập mật khẩu (mật khẩu chế độ nâng cao) -> (#) nhập mật khẩu mới chế độ thường ( 6-12 ký tự) -> (#) -> xách nhận lại mật khẩu -> (#).

1 . Cài đặt mật khẩu

 - Thay đổi mật khẩu : Ấn ( RC) ->  (#) -> nhập mật khẩu nâng cao cũ -> (#) -> (0) -> (#) -> nhập mật khẩu nâng cao mới -> (#) -> Xác nhận lại mật khẩu ->(#)

-  Đăng ký mật khẩu thành viên : Ấn ( RC) -> nhập mật khẩu nâng cao cũ -> (#) -> (1) -> (#) -> nhập mật khẩu ( thành viên 1) -> (*) -> nhập mật khẩu (Thành viên 2) ->  (*) …nhập mật khẩu (Thành viên 10) -> (*)

- Đăng ký mã số khách: Ấn ( RC) -> (#) -> nhập mật khẩu nâng cao cũ -> (#) -> (9) -> (#) -> nhập mã số khách -> (#) -> Xác nhận lại ->(#)

Chú ý:

Chuyển sang chế độ nâng cao bắt buột phải nhớ mật khẩu, mất  mật khẩu sẽ không cài đặt và reset lại khóa.

 Khóa đăng ký tối đa 10 mật khẩu, mật khẩu dài từ 6-12 ký tự. Mã số khách là mã số chỉ có tác dụng mở cửa 1 lần.

2 . Cài đặt thẻ từ

Đăng ký thẻ từ : Ấn ( RC) -> nhập mật khẩu nâng cao  -> (#) -> (2) -> (#) -> nhập ID thẻ từ (01-50) -> (#) -> cho thẻ từ vào đầu đọc thẻ -> (*)

Xóa thẻ từ :

 • Xóa từng thẻ : Ấn ( RC) -> nhập mật khẩu nâng cao -> (#) -> (8) -> (#) -> nhập ID thẻ từ  cần xóa (01-50) -> (#) -> (*).
 • Xóa tất cả thẻ từ : Ấn ( RC) -> nhập mật khẩu nâng cao -> (#) -> (5) -> (#).

Đăng ký thẻ từ chủ : Ấn ( RC) -> (#) -> nhập mật khẩu nâng cao  -> (#) -> (1) -> (#) -> cho thẻ từ vào đầu đọc thẻ -> (*)

Chú ý khóa đăng ký tối đa 50 thẻ từ trong đố đăng ký được 3 thẻ chủ và 47 thẻ thành viên. Thẻ chủ có chức năng cài đăng như mật khẩu chủ.

3 . Cài đặt vân tay

Đăng ký vân tay : Ấn ( RC) ->  nhập mật khẩu nâng cao  ->  (#) -> (3) -> (#) -> nhập ID vân tay (001-100) -> (#) -> cho vân tay vào đầu đọc quét 3 lần ( giống nhau) -> (#) -> (*)

Xóa vân tay :

 • Xóa từng vân tay : Ấn ( RC) -> nhập mật khẩu nâng cao -> (#) -> (9) -> (#) -> nhập ID thẻ từ  cần xóa (001-100) -> (#)
 • Xóa tất cả vân tay : Ấn ( RC) -> nhập mật khẩu nâng cao ->  (#) ->  (6) ->  (#).

Chú ý khóa đăng ký tối đa 100 vân tay .

4 .C ài đặt chế độ tự động khóa và không tự động khóa

Ấn (#) -> Nhập MK (chủ) ->  (#)  -> (5) Bật chế độ tự động
 -> (6) Hủy chế độ tự động

Lưu ý:

-  Chế độ tự động khóa: khi đóng cửa vào sau 3s khóa sẽ tự động khóa.

-  Chế độ không tự động khóa: khi đóng cửa vào khóa sẽ không khóa. Lúc này muốn khóa thì trong nhà ấn nút Locking, ở ngoài ấn phím (0) khóa sẽ khóa.

5 . Cài đặt âm lượng

Ấn (#) -> Nhập MK (chủ) -> (#)  -> (2) Giảm âm lượng
 -> (3) Tăng âm lượng

Lưu ý:

 • Lưu ý khi chuyển sang chế độ nâng cao bắt buột phải nhớ mã số chủ ( trường hợp mất mã số chủ sẽ không cấp lại được và không thao tác cài đặt được)
 • Chìa khóa cơ nên được để ngoài nhà ( gửi người thân, cốp xe...) phòng trường hợp khẩn cấp hết pin hoặc trục trặc điện tử.
 • Không thay pin Con Thỏ, nên dùng các dòng pin Alkaline như Energizer, Panasonic, Duracell... loại AA 1.5V

 

 

Tư vấn bán hàng

 • Tư vấn bán hàng : 0975 829 280
 • Tư vấn kỹ thuật : 0977 189 425

Sản phẩm nổi bật

Công trình tiêu biểu

Tin tức