Hướng dẫn sử dụng khóa cửa kính Gateman Shine 2 way

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa kính Gateman Shine 2 way

- Khi cài thẻ từ, mã số thì phải để khóa ở chế độ mở.

- Khóa có thể cài đặt được: 01 mã số, 45 thẻ từ.

- Mã số mặc định: 1234567890

- Mở khóa bằng mã số: Nhấn mã số và kết thúc bằng nút * hoặc chạm cả lòng bàn tay vào bàn phím.

- Các phím sau nắp pin khóa điện tử cửa kính Gateman shine 2 way: nút (I) – phím cài đặt, nút 0-1-2 – Âm lượng, A/M- chuyển đổi chế độ tự động khóa và không tự động khóa.

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa kính Gateman Shine 2 way

Thay đổi mã số                                         

 1. Nhấn nút (I)
 2. Nhập mã cần đăng ký (mã số dài từ 4-12 ký tự).
 3. Ấn nút (I).

Cài đặt thẻ từ

 1. Nhấn nút (I)
 2. Cho cho lần lượt thẻ cần đăng ký vào đầu đọc thẻ từ.
 3. Ấn (I) kết thúc.

( Lưu ý : khóa chỉ nhận lần cài đặt thẻ từ cuối cùng.)

Cài đặt chế độ tự động khóa cửa

 1. Nhấn nút (I)
 2. Ấn # 01
 3. Ấn (I) kết thúc quá trình.

Cài đặt hủy chế độ tự động khóacửa

 1. Nhấn nút (I)
 2. Ấn # 03
 3. Ấn (I) kết thúc quá trình.

Cài đặt âm lượng khóa

 1. Nhấn nút (I)
 2. Ấn # 31,32,33 để chọn mức âm lượng phù hợp.
 3. Ấn (I) kết thúc quá trình.

Tìm hiểu thêm : khóa vân tay Samsung, Milre Hàn Quốc cao cấp

Tư vấn bán hàng

 • Tư vấn bán hàng : 0975 829 280
 • Tư vấn kỹ thuật : 0977 189 425

Sản phẩm nổi bật

Công trình tiêu biểu

Tin tức