Hướng dẫn cài đặt khóa Gateman WF20

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA GATEMAN WF20

Hướng dẫn cài đặt khóa Gateman WF20

 Chế độ thông thường

1.Đổi mật mã chủ - MK ( dùng cài đặt và mở khóa):

(R)  -->  nhâp mật mã mới ( từ 4-10 ký tự số) -->  kết thúc bấm (R).

2. Cài mã số thành viên ( dùng mở khóa):

Đăng ký mã số thành viên

Nhập MK --> (R) -->  (1) -->  (#) -->(1) nhâp mã thành viên mới ( 4  ký tự số) --> (#) --> kết thúc bấm (R).

Xóa mã số thành viên

Nhập MK --> (R)  --> (1) --> (#) --> (3) nhâp MK --> (#) --> kết thúc bấm (R).

3. Cài mã số khách (Mã số mở khóa 1 lần):

Đăng ký mã số khách

Nhập MK --> (R)  --> (2) --> (#) --> (1) nhập mã số khách mới ( 4  ký tự số) --> (#) --> kết thúc bấm (R).

Xóa mã số khách

Nhập MK --> (R)  --> (2) --> (#) --> (3) nhâp MK --> (#) àkết thúc bấm (R).

4. Đăng ký vân tay: ( khóa đăng ký tối đa 20 vân tay)

Đăng ký vân tay

(R) --> (*) --> quét vân tay 3 lần --> Kết thúc bấm (R).

Xóa vân tay

Nhập MK -->  (R) --> (3) -->  (#) --> Nhập MK --> ấn # Kết thúc bấm (R).

Lưu ý khi đăng ký vân tay: Mỗi lần quét vân tay thành công sẽ được ghi nhận bằng âm thanh và có số nhấp nháy phía dưới thể hiện số lần đã quét thành công. Đủ 3 lần thành công sẽ có âm thanh thông báo đăng ký vân tay thành công, các số tắt đi và sáng lại dấu (#) để đăng ký những vân tay tiếp theo

5. Cài đặt chế độ tự động khóa và không tự động khóa

Nhập MK --> (R) --> (4) --> (#) -->(2) --> (#) 1 --> (#) --> (R) Bật chế độ tự động
3 --> (#) --> (R) Hủy chế độ tự động

 6. Cài đặt âm lượng

Nhập MK --> (R) --> (4) --> (#) --> (3) --> (#) 1 --> (#) --> (R) Âm lượng lớn
2 --> (#) --> (R) Âm lượng trung bình
3 --> (#) --> (R) Tắt âm lượng

 

Lưu ý:

  • Người dùng nên ghi lại mã quản lý, trường hợp mất mã quản lý thì không reset lại được.
  • Chìa khóa cơ nên được để ngoài nhà ( gửi người thân, cốp xe...) phòng trường hợp khẩn cấp hết pin hoặc trục trặc điện tử.
  • Không thay pin Con Thỏ, nên dùng các dòng pin Alkaline như Energizer, Panasonic, Duracell... loại AA 1.5V

 

Tư vấn bán hàng

  • Tư vấn bán hàng : 0975 829 280
  • Tư vấn kỹ thuật : 0977 189 425

Sản phẩm nổi bật

Công trình tiêu biểu

Tin tức