Hướng dẫn cài đặt khóa vân tay Samsung SHP-DP920

Hướng dẫn sử dụng khóa Samsung SHP-DP920

- Khi cài đặt khóa vân tay samsung SHP-DP920 phải để khóa ở chế độ mở.

- Khóa có thể cài đặt được: 01 mã admin, 100 vân tay

- Mã chủ mặc định: 1234

- Mở khóa bằng mã số: Nhấn mã số và kết thúc bằng nút *

Thay đổi mã số                             

 1. Nhấn nút REG
 2. Nhập mã cần đăng ký ( mã số dài từ 4- 12 ký tự) và ấn *

Cài đặt thẻ từ

 1. Nhấn nút REG
 2. Cho l ần lượt từng thẻ từ cần đăng ký vào vị trí đầu đọc thẻ
 3. Ấn REG kết thúc quá trình cài đặt.

Cài đặt vân tay

 1. Nhấn nút REG
 2. Cho vân tay vào vị trí đầu đọc vân tay 3 lần ( 3 lần giống nhau)
 3. Ấn REG kết thúc quá trình cài đặt hoặc tiếp tục chọ vân tay khác vào

Xóa vân tay ( xóa từng vân tay)

 1. Nhấn nút REG
 2. Cho vân tay cần xóa vào vị trí đầu đọc vân tay
 3. Ấn REG kết thúc quá trình.

Khôi phục mặc định của khóa

- Khóa trở về mặc định sẽ xóa toàn bộ vân tay, mã số thành viên, thẻ và mã chủ trở về mặc định là 1234

 1. Nhấn và giữ nút REG trong 3 giây sau khi nghe tiếng bíp bíp thì thả ra.
 2. Nhập dẫy số (ghi mặt trong nắp pin): 4560852580 và nhấn *
 3. Khóa đã được khôi phục về mặc định

Tìm hiểu thêm khóa điện tử Samsung, Epic ...

 

Xem chi tiết hướng dẫn cài đặt khóa vân tay Samsung SHP-DP920

 

Tư vấn bán hàng

 • Tư vấn bán hàng : 0975 829 280
 • Tư vấn kỹ thuật : 0977 189 425

Sản phẩm nổi bật

Công trình tiêu biểu

Tin tức