Hướng dẫn cài đặt khóa vân tay Samsung SHS-P718

Hướng dẫn cài đặt khóa vân tay Samsung SHS-P718/ SHP-DP728

Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay  Samsung P718/DP728

- Khi cài đặt vân tay, mã số, thẻ thì phải để khóa ở chế độ mở.

- Khóa có thể cài đặt được: 01 mã admin, 30 thẻ hoặc mã số thành viên, 100 vân tay

- Mã chủ mặc định: 1234

- Mở khóa bằng mã số: Nhấn mã số và kết thúc bằng nút *

Thay đổi mã chủ

 1. Nhấn nút REG

 2. Nhập mã chủ đang sử dụng (mặc định là 1234 nếu chưa cài đặt)

 3. Nhập mã cần đăng ký và ấn *

Cài đặt mã số thành viên hoặc thẻ

 1. Nhấn nút REG

 2. Nhập mã chủ đang sử dụng

 3. Nhập số thứ tự (từ 01 đến 30) và nhấn *

 4. Nhập mã số cần đăng ký hoặc cho thẻ vào để cài đặt cho số thứ tự đã chọn

 5. Ấn * (hoặc REG) kết thúc quá trình cài đặt hoặc tiếp tục chọn số thứ tự cần cài đặt

Cài đặt vân tay

 1. Nhấn nút REG

 2. Nhập mã chủ đang sử dụng

 3. Cho vân tay vào vị trí đầu đọc vân tay 3 lần

 4. Ấn * (hoặc REG) kết thúc quá trình cài đặt hoặc tiếp tục chọ vân tay khác vào

Xóa từng thẻ và từng vân tay

 1. Nhấn và giữ nút REG trong 3 giây sau đó thả ra.

 2. Cho vân tay cần xóa (hoặc chọn số thứ tự cần xóa sau đó nhấn *)

 3. Ấn * (hoặc REG) kết thúc quá trình cài đặt

Xóa tất cả thẻ

 1. Nhấn và giữ nút REG trong 3 giây sau đó thả ra.

 2. Nhập mã chủ đang sử dụng

 3. Ấn *88*

Xóa tất cả vân tay

 1. Nhấn và giữ nút REG trong 3 giây sau đó thả ra.

 2. Nhập mã chủ đang sử dụng

 3. Ấn *77*

Khôi phục mặc định của khóa điện tử

- Khóa trở về mặc định sẽ xóa toàn bộ vân tay, mã số thành viên, thẻ và mã chủ trở về mặc định là 1234

 1. Nhấn và giữ nút REG trong 5 giây sau đó thả ra.

 2. Nhập dẫy số (ghi mặt trong nắp pin): 4560852580 và nhấn *

 3. Khóa đã được khôi phục về mặc định

 

Xem chi tiết hướng dẫn video sau: 

 

 

 

Tư vấn bán hàng

 • Tư vấn bán hàng : 0975 829 280
 • Tư vấn kỹ thuật : 0977 189 425

Sản phẩm nổi bật

Công trình tiêu biểu

Tin tức