Hướng dẫn cài đặt khóa vân tay Samsung SHS - H700

Hướng dẫn cài đặt khóa vân tay Samsung SHS - H700

- Khi cài đặt vân tay, mã số thì phải để khóa vân tay Samsung SHS-H700 ở chế độ mở.

- Khóa có thể cài đặt được: 01 mã admin, 100 vân tay

- Mã chủ mặc định: 1234

- Mở khóa bằng mã số: Nhấn mã số và kết thúc bằng nút *

Thay đổi mã số                                           

Khi thay đổi mã số mới thì mã số cũ tự động hủy.

  1. Nhấn nút REG
  2. Nhập mã cần đăng ký và ấn *

Cài đặt vân tay

  1. Nhấn nút REG
  2. Cho vân tay vào vị trí đầu đọc vân tay 3 lần ( 3 lần giống nhau)
  3. Ấn * (hoặc REG) kết thúc quá trình cài đặt hoặc tiếp tục chọ vân tay khác vào

Xóa vân tay (Khôi phục mặc định của khóa)

- Khóa điện tử samsung H700  trở về mặc định sẽ xóa toàn bộ vân tay, mã số thành viên, thẻ và mã chủ trở về mặc định là 1234

  1. Nhấn và giữ nút REG trong 3 giây sau khi nghe tiếng bíp bíp thì thả ra.
  2. Nhập dẫy số (ghi mặt trong nắp pin): 4560852580 và nhấn *
  3. Khóa đã được khôi phục về mặc định

Tư vấn bán hàng

  • Tư vấn bán hàng : 0975 829 280
  • Tư vấn kỹ thuật : 0977 189 425

Sản phẩm nổi bật

Công trình tiêu biểu

Tin tức