Hướng dẫn cài đặt khóa vân tay Unicor UN-PM8000BWSK-F

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa vân tay Unicor UN-P8000BWSK-F

Phương thức mở khóa cửa vân tay Unicor UN-PM8000BWSK

Khóa vân tay Unicor PM-8000BWSK có 5 cách mở khóa chính : Điện thoại Smartphone,Vân tay, Thẻ từ, mã số, chìa khóa cơ.

– Mở khóa bằng vân tay: Khóa đăng ký tối đa 100 vân tay.

– Mở bằng thẻ từ : khóa đăng ký tối đa 50 thẻ từ.

– Mở khóa bằng mã số: khóa đăng ký tối đa 3 mã số mở cửa và 1 mã số khách sử dụng 1 lần dài từ 4 đến 12 ký tự. Mã số mở cửa và mã số khách mở một lần cài đặt trực tiếp qua điện thoại.

– Mở khóa bằng chìa khóa cơ: chìa khóa cơ là chìa sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Khóa gồm 2 chìa khóa cơ.

+ Mở rộng  Khóa vân tay Unicor PM-8000BWSK : kết nối wifi mở khóa từ xa ( mua thêm)

Hướng dẫn cài đặt khóa vân tay Unicor UN-PM8000BWSK-F

Hướng dẫn cài đặt khóa cửa vân tay Unicor UN-PM8000BWSK

Khóa cửa điện từ Unicor UN-PM8000BWSK có hai chế độ cài đặt: chế độ an ninh thường và chế độ bảo mật an ninh cao.

A. Chế độ an ninh thường.

 1. Đăng kí và xóa vân tay.

+ Cài đặt vân tay: Nhấn REG -> đặt vân tay 4 lần -> nhân Reg

+ Xóa vân tay:Nhấn Reg -> nhấn giữ phím 2 (5s) -> nhấn Reg

 1. Đăng kí mật khẩu

Nhấn Reg -> nhập mật khẩu mới (4-> 12 số ) -> nhấn Reg

 1. Đăng kí thẻ

Nhấn REG ->  đưa các thẻ vào màn hình ->  nhấn Reg

B. Chế độ an ninh cao

 1. Chuyển từ AN thường sang AN cao

Nhập passwork AN thường -> Nhấn Reg -> 0 -> # -> Mã chủ AN cao -> # -> nhập lại mã chủ AN cao -> Reg

 1. Chuyển từ AN cao sang AN thường

Nhấn Reg -> Mã chủ AN cao -> # -> 7 -> # -> Nhập passwork AN thường -> # -> Nhập lại passwork AN thường -> Reg

 1. Đổi Mã chủ AN cao ( Chỉ dùng để cài đặt )

Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 8 3 –> Reg -> nhập Mã  chủ AN cao mới -> Reg

 1. Đăng kí và xóa mã mở cửa ( tối đa 3 mã số )

Đăng kí : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 1 -> # -> 1 -> # -> 1 ( chọn 1,2,3 ) -> # -> nhập mã mở cửa mới -> Reg

Xóa : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 1 -> # -> 3 -> # -> 1 ( chọn 1,2,3 ) -> # -> Reg

 1. Cài và xóa thẻ

Đăng kí : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 2 -> # -> 1 -> #     ->nhập ID thẻ ( từ 001-099) -> # -> đưa các thẻ vào màn hình ->  nhấn Reg

Xóa thẻ : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 2 -> # -> 3 -> #     ->nhập ID thẻ cần xóa ( từ 001-099) -> # -> Reg

 1. Cài và xóa vân tay

Đăng kí : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 3 -> # -> 1 -> #

->nhập Id vân tay( từ 001-099) -> # -> đặt vân tay vào 4 lần -> Reg

Xóa vân tay : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 3 -> # -> 3 -> # ->nhập Id vân tay cần xóa ( từ 001-099) -> # -> Reg

 1. Cài đặt và xóa điều khiển từ xa

Đăng kí : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 4 -> # -> 1 -> #    ->nhập ID cho điều khiển từ xa (từ 001- 003) -> # -> nhấp Open trên tay điều khiển -> Reg

Xóa : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 4 -> # -> 3 -> #     ->nhập ID cho điều khiển từ xa (từ 001- 003) -> # -> Reg

 1. Mật khẩu dùng 1 lần ( mã số khách)

Đăng kí : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 5 -> # -> 1 -> #   ->nhập mã 1 lần -> Reg

 1. Đăng kí và tắt mã số ảo

Đăng kí : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 1 4 -> Reg

Xóa : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 3 6  -> Reg

 1. Đăng kí và xóa chế độ mở kép

Đăng kí : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 5 1 -> Reg

Xóa : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 5 2  -> Reg

 1. Chế độ tự động và không tự động

Tự động : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 3 -> Reg

     Không tự động  : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 6  -> Reg

 1. Âm lượng loa

Đăng kí : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 7 ( 7,8,9 là mức âm lượng) -> Reg

 1. Cài điện thoại

Đăng kí : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 4 1 -> Reg

Xóa : Reg -> Mã chủ AN cao đang dùng -> # -> 4 2 -> Reg

Reset lại khóa : Khóa sẽ về mặc định ban đầu và ở chế độ AN thường

Nhấn Reg (5s) -> 214789632580  -> Reg

Tư vấn bán hàng

 • Tư vấn bán hàng : 0975 829 280
 • Tư vấn kỹ thuật : 0977 189 425

Sản phẩm nổi bật

Công trình tiêu biểu

Tin tức