Nhà máy SX xốp nhụa Tiến Đạt – Bắc Ninh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại Đồng – Tiên Du – Từ Sơn – Bắc Ninh

Nội dung thực hiện : 

– Lắp đặt hệ thống camera giám sát xung quanh khu vực nhà máy, khu vực sản xuất và khu vực ra vào nhà máy.

– Lắp đặt camera giám sát khu vực văn phòng.

– Hệ thống camera bao gồm 14 camera giám sát an ninh.

goi hotline 0975829280
0975829280 0975829280