Nhà máy sản xuất gỗ – Savi – Ninh Bình

Địa chỉ : Bê Tông Thép – Cầu Vững Trẵm – TP. Ninh Bình

Nội dung thực hiện:

– Lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh khu vực nhà máy, khu vực sản xuất gỗ.

– Hệ thống lắp đặt bao gồm 12 camera giám sát.

Hình ảnh công trình:

goi hotline 0975829280
0975829280 0975829280