Hướng dẫn đảo tay và Ruột khóa Dessmann S510 từ phải sang trái

Thì trường khóa cửa điện tử Desssmann ngày càng được sự tin tưởng lắp đặt cửa nhiều khách hàng. Có rất nhiều khách hàng mua khóa về tự lắp hoặc các bên lắp đặt khóa nhập khóa về nhưng nhầm tay cầm. Ví dụ như cửa tay phải mà mua phải khóa tay trái hoặc khóa mở ra mà mua phải khóa mở vào. Đối với vấn đề này thì nhà cung cấp Khóa dessmann như chúng tôi xử lý rất dễ dàng nhưng đối với khách hàng không biết xử lý từ đâu. Do vậy THT Việt Nam xin giới thiệu các đảo tay cầm và ruột khóa  khóa Dessmann S510 để quý khách tự làm tại nhà. 

goi hotline 0975829280
0975829280 0975829280