HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA GATEMAN WF20

 Chế độ thông thường

1.Đổi mật mã chủ – MK ( dùng cài đặt và mở khóa):

(R)  –>  nhâp mật mã mới ( từ 4-10 ký tự số) –>  kết thúc bấm (R).

2. Cài mã số thành viên ( dùng mở khóa):

Đăng ký mã số thành viên

Nhập MK –> (R) –>  (1) –>  (#) –>(1) nhâp mã thành viên mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).

Xóa mã số thành viên

Nhập MK –> (R)  –> (1) –> (#) –> (3) nhâp MK –> (#) –> kết thúc bấm (R).

3. Cài mã số khách (Mã số mở khóa 1 lần):

Đăng ký mã số khách

Nhập MK –> (R)  –> (2) –> (#) –> (1) nhập mã số khách mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).

Xóa mã số khách

Nhập MK –> (R)  –> (2) –> (#) –> (3) nhâp MK –> (#) àkết thúc bấm (R).

4. Đăng ký vân tay: ( khóa đăng ký tối đa 20 vân tay)

Đăng ký vân tay

(R) –> (*) –> quét vân tay 3 lần –> Kết thúc bấm (R).

Xóa vân tay

Nhập MK –>  (R) –> (3) –>  (#) –> Nhập MK –> ấn # Kết thúc bấm (R).

Lưu ý khi đăng ký vân tay: Mỗi lần quét vân tay thành công sẽ được ghi nhận bằng âm thanh và có số nhấp nháy phía dưới thể hiện số lần đã quét thành công. Đủ 3 lần thành công sẽ có âm thanh thông báo đăng ký vân tay thành công, các số tắt đi và sáng lại dấu (#) để đăng ký những vân tay tiếp theo

5. Cài đặt chế độ tự động khóa và không tự động khóa

Nhập MK –> (R) –> (4) –> (#) –>(2) –> (#) 1 –> (#) –> (R) Bật chế độ tự động
3 –> (#) –> (R) Hủy chế độ tự động

 6. Cài đặt âm lượng

Nhập MK –> (R) –> (4) –> (#) –> (3) –> (#) 1 –> (#) –> (R) Âm lượng lớn
2 –> (#) –> (R) Âm lượng trung bình
3 –> (#) –> (R) Tắt âm lượng

 

Lưu ý:

  • Người dùng nên ghi lại mã quản lý, trường hợp mất mã quản lý thì không reset lại được.
  • Chìa khóa cơ nên được để ngoài nhà ( gửi người thân, cốp xe…) phòng trường hợp khẩn cấp hết pin hoặc trục trặc điện tử.
  • Không thay pin Con Thỏ, nên dùng các dòng pin Alkaline như Energizer, Panasonic, Duracell… loại AA 1.5V

 

goi hotline 0975829280
0975829280 0975829280