Camera giám sát - Nhà máy sản xuất gỗ - Savi - Ninh Bình

Nhà máy sản xuất gỗ - Savi - Ninh Bình

Địa chỉ : Bê Tông Thép - Cầu Vững Trẵm - TP. Ninh Bình

Nội dung thực hiện:

- Lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh khu vực nhà máy, khu vực sản xuất gỗ.

- Hệ thống lắp đặt bao gồm 12 camera giám sát.

Hình ảnh công trình:

Camera giám sát - Nhà máy sản xuất gỗ - Savi - Ninh Bình Camera giám sát - Nhà máy sản xuất gỗ - Savi - Ninh Bình Camera giám sát - Nhà máy sản xuất gỗ - Savi - Ninh Bình Camera giám sát - Nhà máy sản xuất gỗ - Savi - Ninh Bình

Tư vấn bán hàng

  • Tư vấn bán hàng : 0975 829 280
  • Tư vấn kỹ thuật : 0977 189 425

Sản phẩm nổi bật

Công trình tiêu biểu

Tin tức