Camera giám sát - Khách Sạn Thiên Hải - TP Lào Cai

Công Trình Khách Sạn Thiên Hải - TP Lào Cai

Nội dung thực hiện :

- Nâng cấp và sửa chữa hệ thống camera giám sát cũ của khách sạn.

- Lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát không dây mới

- Hệ thống bao gồm : 11 camera không dây Wifi mới, nâng cấp 16 camera giám sát an ninh cũ.

Hình ảnh công trình :

Camera giám sát - Khách Sạn Thiên Hải - TP Lào Cai Camera giám sát - Khách Sạn Thiên Hải - TP Lào Cai Camera giám sát - Khách Sạn Thiên Hải - TP Lào Cai Camera giám sát - Khách Sạn Thiên Hải - TP Lào Cai Camera giám sát - Khách Sạn Thiên Hải - TP Lào Cai Camera giám sát - Khách Sạn Thiên Hải - TP Lào Cai Camera giám sát - Khách Sạn Thiên Hải - TP Lào Cai Camera giám sát - Khách Sạn Thiên Hải - TP Lào Cai

Tư vấn bán hàng

  • Tư vấn bán hàng : 0975 829 280
  • Tư vấn kỹ thuật : 0977 189 425

Sản phẩm nổi bật

Công trình tiêu biểu

Tin tức