Thiết Bị VEDA MCU

Model : VEDA MCU

+ Sử dụng : Họp trực tuyến, hội nghị trực tuyến phù hợp cho doanh nghiệp quy mô vừa và lớn.

+ Số điểm cầu : Cho phép kết nối từ 16 - 64 điểm cầu.

+ Kết nối đồng thời : 4 phòng họp

Hiển thị một kết quả duy nhất