Thiết Bị VEDA iMCU

Mode :  VEDA 740

+ Sử dụng cho doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ

+ VEDA 740 cho phép kết nối tối đa đến 4 điểm đầu cuối cùng lúc.

+ VEDA 740 là nỗ lực đột phá của Cypresscom trong việc tối ưu nhu cầu họp đa điểm của khách hàng doanh nghiệp có nhiều chi nhánh với chi phí tối thiểu nhất cho giải pháp trực tuyến. 

Showing all 3 results