Thiết Bị Đầu Cuối VEDA

Mode: VEDA 700 Express

+ Sản phẩm VEDA 700 Express là lựa chọn phù hợp cho các tổ chức có nhu cầu họp trực tuyến, hội thảo trực tuyến chuyên nghiệp.

+ Phù hợp cho phòng họp vừa và nhỏ.

Showing all 2 results