Nhà Máy – Công Ty TNHH Thiên Hải Long

Địa chỉ : Cầu Gia Nghé – Lục Ngạn – Bắc Giang

Lĩnh vực sản xuất:

– Sản xuất thùng xốp

– Sản xuất đá cây

– Sản xuất băng keo – nilong

Nội dung thực hiện: Diện Nhẹ THT thi công và lắp đặt hệ thống camera giám sát quan sát xung quanh khu vực nhà máy, khu vực sản xuất. Hệ thống bao gồm 13 camera giám sát an ninh.

Hình ảnh thi công lắp đặt

Hình ảnh nhà máy

Hình ảnh nhà máy

 

Hình ảnh nhà máy

Hình ảnh nhà máy

 

Hình ảnh nhà máy

Hình ảnh nhà máy

 

Hình thi công lắp đặt camera giám sát

Hình thi công lắp đặt camera giám sát

 

Hình thi công lắp đặt camera giám sát

Hình thi công lắp đặt camera giám sát

 

Hình camera sau khi hoàn thiện

Hình camera sau khi hoàn thiện

 

Hình camera sau khi hoàn thiện

Hình camera sau khi hoàn thiện

 

Hình ảnh xem camera qua máy tính

Hình ảnh xem camera qua máy tính