Nhà máy sản xuất gỗ – Savi – Ninh Bình

Địa chỉ : Bê Tông Thép – Cầu Vững Trẵm – TP. Ninh Bình

Nội dung thực hiện:

– Lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh khu vực nhà máy, khu vực sản xuất gỗ.

– Hệ thống lắp đặt bao gồm 12 camera giám sát.

Hình ảnh công trình:

Hình ảnh lắp đặt

Hình ảnh lắp đặt

 

Hình ảnh lắp đặt

Hình ảnh lắp đặt

 

Hình camera sau khi hoàn thiện

Hình camera sau khi hoàn thiện

 

Hình camera sau khi hoàn thiện

Hình camera sau khi hoàn thiện

 

Hình anh camera xemqua máy tính

Hình ảnh camera xemqua máy tính