Lắp đặt khóa Viện Nhi Hà Nội

Hạng mục :

+ Lắp đặt khóa vân tay samsung SHS-H705

+ Chuông hình Samsung SHT 7017 và nút chuông CW613

wp_20160820_21_05_01_pro

wp_20160820_21_07_38_pro

wp_20160907_12_45_00_pro

wp_20160907_12_45_11_pro

wp_20160907_13_15_11_pro

wp_20160907_13_15_41_pro