Hình ảnh lắp đặt camera giám sát Trường mần non Sơn Ca

Địa chỉ: 82 Hoàng Đạo Thành – Kim Giang – Thanh Xuân – Hà Nội

Nội dung thực hiện:

– Lắp đặt hệ thống camera giám sát trong các phòng học, hành lang khu mới xây dựng cửa trường.

– Sửa chữa và nâng cấp hệ thống camera giám sát đã có tại các phòng học khu cũ cửa trường.

– Hệ thống bao gồm 10 camera giám sát an ninh.

Hình ảnh công trình:

Hình ảnh trường mần non Sơn Ca

Hình ảnh trường mần non Sơn Ca

 

Hình ảnh thi công lắp đặt camera giám sát

Hình ảnh thi công lắp đặt camera giám sát

 

Hình ảnh thi công lắp đặt camera giám sát

Hình ảnh thi công lắp đặt camera giám sát

 

Hinhfcamera sau khi hoàn thiện

Hình ảnh mắt camera sau khi hoàn thiện

 

Hình ảnh hệ thống camera giám sát sau khi hoàn thiện

Hình ảnh hệ thống camera giám sát sau khi hoàn thiện