Công Trình Khu Nhà Ở Quân Đội – K35 Tân Mai – Hà Nội

Địa chỉ : Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội

Nội dung thực hiện : Lắp đặt hệ thống camera giám sát xung quanh công trường xây dựng. Hệ thống bao gồm 6 camera giám sát an ninh.

Hình ảnh công trình:

Hình ảnh công trình K35 Tân Mai

Hình ảnh công trình K35 Tân Mai

 

Hình camera sau khi hoàn thiện

Hình camera sau khi hoàn thiện

 

Hình camera sau khi hoàn thiện

Hình camera sau khi hoàn thiện

 

Hình camera sau khi hoàn thiện

Hình camera sau khi hoàn thiện

 

Hình camera xemqua Tivi

Hình camera xemqua Tivi

 

Hình camera xem qua máy tính

Hình camera xem qua máy tính