Công Trình Khách Sạn Thiên Hải – TP Lào Cai

Nội dung thực hiện :

– Nâng cấp và sửa chữa hệ thống camera giám sát cũ của khách sạn.

– Lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát không dây mới

– Hệ thống bao gồm : 11 camera không dây Wifi mới, nâng cấp 16 camera giám sát an ninh cũ.

Hình ảnh công trình :

Hình ảnh khách sạn Thiên Hải

Hình ảnh khách sạn Thiên Hải

 

Hình ảnh khách sạn Thiên Hải

Hình ảnh khách sạn Thiên Hải

 

Ảnh thi công lắpđặt camera

Ảnh thi công lắpđặt camera

 

Ảnh thi công lắpđặt camera

Ảnh thi công lắpđặt camera

 

Ảnh camera sau khi hoàn thiện

Ảnh camera sau khi hoàn thiện

 

Ảnh camera sau khi hoàn thiện

Ảnh camera sau khi hoàn thiện

 

Ảnh camera sau khi hoàn thiện

Ảnh camera sau khi hoàn thiện

 

Ảnh camera sau khi hoàn thiện

Ảnh camera sau khi hoàn thiện