HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA GATEMAN WF20

 Chế độ thông thường

1.Đổi mật mã chủ – MK ( dùng cài đặt và mở khóa):

(R)  –>  nhâp mật mã mới ( từ 4-10 ký tự số) –>  kết thúc bấm (R).

2. Cài mã số thành viên ( dùng mở khóa):

Đăng ký mã số thành viên

Nhập MK –> (R) –>  (1) –>  (#) –>(1) nhâp mã thành viên mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).

Xóa mã số thành viên

Nhập MK –> (R)  –> (1) –> (#) –> (3) nhâp MK –> (#) –> kết thúc bấm (R).

3. Cài mã số khách (Mã số mở khóa 1 lần):

Đăng ký mã số khách

Nhập MK –> (R)  –> (2) –> (#) –> (1) nhập mã số khách mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).

Xóa mã số khách

Nhập MK –> (R)  –> (2) –> (#) –> (3) nhâp MK –> (#) àkết thúc bấm (R).

4. Đăng ký vân tay: ( khóa đăng ký tối đa 20 vân tay)

Đăng ký vân tay

(R) –> (*) –> quét vân tay 3 lần –> Kết thúc bấm (R).

Xóa vân tay

Nhập MK –>  (R) –> (3) –>  (#) –> Nhập MK –> ấn # Kết thúc bấm (R).

Lưu ý khi đăng ký vân tay: Mỗi lần quét vân tay thành công sẽ được ghi nhận bằng âm thanh và có số nhấp nháy phía dưới thể hiện số lần đã quét thành công. Đủ 3 lần thành công sẽ có âm thanh thông báo đăng ký vân tay thành công, các số tắt đi và sáng lại dấu (#) để đăng ký những vân tay tiếp theo

5. Cài đặt chế độ tự động khóa và không tự động khóa

Nhập MK –> (R) –> (4) –> (#) –>(2) –> (#) 1 –> (#) –> (R) Bật chế độ tự động
3 –> (#) –> (R) Hủy chế độ tự động

 6. Cài đặt âm lượng

Nhập MK –> (R) –> (4) –> (#) –> (3) –> (#) 1 –> (#) –> (R) Âm lượng lớn
2 –> (#) –> (R) Âm lượng trung bình
3 –> (#) –> (R) Tắt âm lượng

 

Lưu ý:

  • Người dùng nên ghi lại mã quản lý, trường hợp mất mã quản lý thì không reset lại được.
  • Chìa khóa cơ nên được để ngoài nhà ( gửi người thân, cốp xe…) phòng trường hợp khẩn cấp hết pin hoặc trục trặc điện tử.
  • Không thay pin Con Thỏ, nên dùng các dòng pin Alkaline như Energizer, Panasonic, Duracell… loại AA 1.5V

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *